News

Air Tickets Discounts

Air Ticket Chișinău COPENHAGA Chișinău / from 221 eur 

Air Ticket Chișinău DUSSELDORF Chișinău / from 213 eur 

Air Ticket Chișinău HELSINKI Chișinău / from 234 eur 

Air Ticket Chișinău MUNICH Chișinău / from 212 eur 

Air Ticket Chișinău RIGA Chișinău / from 198 eur 

Air Ticket Chișinău TEL AVIV Chișinău / from 195 eur 

Air Ticket Chișinău BERLIN Chișinău / from 230 eur 

Air Ticket Chișinău VILNIUS Chișinău / from 205 eur 

Air Ticket Chișinău NEW YORK Chișinău 

Air Ticket Chișinău BEIJING Chișinău 

Air Ticket Chişinău TORONTO Chişinău 

 

BOOK AIR TICKETS ONLINE