MOLDENERGY

Tematica expoziţiei: 
Utilaj termoenergetic

MOLDENERGY 
Expoziţie Internaţională Specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XIX-a.

 • Surse de alimentare continuă
 • Tehnologii şi echipamente de conservare a energiei

Surse regenerabile de energie: solară, eoliană, pe biogaze, pompe termice geotermale 
Utilaj termoenergetic

 • Echipamente pentru sistemele de încălzire
 • Cazane, pompe, radiatoare 

Sisteme şi utilaje de alimentare cu gaze naturale

 • aparatură de evidenţă
 • aparate de măsurare şi control 

Tehnică electrică 
Aparatură de voltaj înalt

 • de comutare
 • de distribuţie
 • transformatoare şi substaţii de transformare 

Aparatură de mic voltaj 

 • instalaţii electrice
 • panouri electrice
 • scule şi echipamente
 • aparatură de reglare 

Cabluri şi conductori : cabluri , conductori , articole pentru electromontaj (canale pentru cabluri) 
Materiale de izolare 
Sisteme de ventilare şi climatizare
 
Tehnică de iluminare

 • corpuri de iluminat
 • proiectoare
 • sisteme de iluminare stradală
 • sisteme de iluminare a clădirilor administrative 

Tehnologii ecologice avansate şi protecţia mediului

Locul desfăşurării: pavilionul nr.2