Hotel

MĂNĂSTIREA SAHARNA

MĂNĂSTIREA SAHARNA

Situată pe malul drept al râului Nistru, mănăstirea "Sfânta Treime" de la Saharna este pe buna dreptate considerată printre cele mai mari centre de pelerinaje religioase din Moldova. Aici se găsesc unicele în Republică, moaşte ale Sf. Cuvios Macarie, iar pe una din stânci - amprenta lăsa­tă, potrivit unei legende, de Maica Domnului. Se zice că într-o bună zi unui călugăr din vechea mănăstire rupestră (sec. XVII-XVIII) pe una din stâncile înalte de aici i s-a arătat chipul luminat al Maicii Domnului. Ajunşi pe stâncă, călu­gării au descoperit o amprentă de picior pe piatră, semn considerat de ei drept o vestire divină şi o mărturie a "pu­rităţii Dumnezeieşti" a locului. în curând, mai aproape de defileu, este durată o biserică noua din lemn şi întemeiată mănăstirea "Sf. Treime" (1777). Mai târziu pe locul biseri­cii din lemn este înălţată o biserică din piatră în stil vechi moldovenesc, decorată bogat cu fresce murale. Cu tim­pul, comunitatea monahală din mănăstire se măreşte.

De sus, de pe stâncile din satul Saharna, se deschid nişte peisaje de excepţie: defileul stâncos şi împă­durit al râuleţului Saharna (16 km lungime) ce sal­tă pe parcursul său peste 30 de praguri şi cascade. Tot aici se găseşte o staţiune arheologică importantă cu vestigii din epoca fierului (sec. X-VIII î.e.n.) şi o cetate geto-dacică (sec. IV-III i.e.n.), una din cele mai conservate de pe teritoriul Republicii Moldova.

Contact:

Ecaterina Prodaniuctel.: (+373 22) 22 16 44fax.:(+373 22) 22 29 39 incoming@voiaj.md