About Country

Letonia

Cetatenii Republicii Moldova titulari ai pasaportului biometric pot calatori fara viza. 

Cetatenii care detin pasaport simplu au nevoie de viza:

Lista actelor necesare pentru viza turistica in Letonia:

1. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni dupa intoarcere din sejur.

2. 1 fotografie color, tip paşaport, 3,5 X 4,5

3. Buletin de identitate în original şi copie. În cazul copiilor se va depune certificatul de naştere în original şi copie.

4. Copia paşaportului vechi daca sunt in el vize Schengen.

5. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină salariul, scopul şi perioada călătoriei. Carnet de muncă sau contract individual; originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioda de examinare (pina la 10 zile). Daca solicitantul este student sau elev vor fi depuse certificat de la locul de studii şi carnet de student in original şi o copie.  

6.  Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

7. Dovada mijloacelor financiare proprii (Certificat bancar sau extras din cont bancar în original), 50 Euro/zi.

Important:

- Pentru directori si fondatori - copia certificatului de inregistrare a intreprinderii si copia extrasului de la palata de inregistrare.

- pentru copii - copia cerificatului de nastere, cerificat de la scoala, procura notariala in caz ca calotareste cu un singur parinte sau de la ambii parinti.

- de la pensioneri si invalizi copia carnetului de pensionar sau de invaliditate.

Pe lingă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.

 

Taxa consulara - 35 Euro

Prezenta turistului obligatorie.