About Country

Spania

Cetatenii Republicii Moldova titulari ai pasaportului biometric pot calatori fara viza. 

Cetatenii care detin pasaport simplu au nevoie de viza:

Actele necesare:

 1. Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate;
 2. 1 fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;
 3. Asigurarea medicală de sănătate pe toată spaţiul Schengen ce acoperă suma de 30 000 EUR
 4. Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, concediul acordat pentru perioada călătoriei. În cazul copiilor - certificat de la locul de studii;
 5. Carnet de muncă, contract individual sau licenţă de întreprinzător .(original şi copie);
 6. Paşapoarte vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);
 7. Dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente (copia cardului bancar însoţit de un extras recent din bancomat, sau copia cardului bancar însoţit de extras din cont bancar în original eliberat de bancă 50 EURO PE ZI; 
 8. Rezarvarea hotelului.
 9. Rezarvarea biletelor de călătorie tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului (original şi copie);
 10. Buletin de identitate (original şi copie). În cazul copiilor de pînă la 18 ani – certificat de naştere (original şi copie) şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor. 
 11. Certificat de casatorie
 12. Studenti- copia carnetului de student si cerificat de la locul de studii.

 

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Taxa consulara 35 Euro.