Consiliului Concurentei aprobarea angajamentelor

Plenul Consiliului Concurentei a aprobat angajamentele asumate de compania "Voiaj International" prin decizia DA-24 din 19.05.2016:

-         De a acorda acces liber oricăror solicitanți la fotoliile libere pe care le gestionează din navă închiriată, în funcție de disponibilitatea acestora în aeronavă.

-          Voiaj International” S.R.L nu v- a limita nici un operator în posibilitatea de a procura locuri disponibile în aeronava contractată, la condițiile dictate de factorii obiectivi, după principiul primul venit, primul servit.

-          Partenerii care procură un număr de locuri angro vor avea libera discreție de a dispune de fotoliile disponibile din navă  comercializându-le la prețul pe care îl vor fixa de sine stătător asigurând plasarea în vânzare liberă a biletelor, angajament, care deja este implementat.

-           „Voiaj International” S.R.L. se angajează de diversifica mijloacele de publicitate a ofertei către agențiile de turism interesate pentru a asigura acces diversificat și condiții similare.

-          Promovarea și îndemnul agențiilor de turism de a se implica mai activ în asigurarea necesității pieței, asumându-și riscurile aferente precum și cheltuielile necesare și utile. Ori o bună parte din aceste agenții se limitează doar la rolul de intermediere, fără a forma și propune propriul produs pe piață.

-          Au fost  întreprinse toate măsurile necesare  pentru armonizarea contractelor /clauzelor contractuale cu prevederile legislației în vigoare  asigurând restabilirea rapidă a mediului concurențial, prin luarea unor măsuri de natură a înlătura situația care a determinat Consiliul Concurenței să declanșeze investigația.

-          În plan comportamental Voiaj International” S.R.L v-a adopta un  comportament pe piață în raport cu partenerii și alte agenții de turism ținând cont în principal de interesele consumatorului.