About Country

Italia

Cetatenii Republicii Moldova titulari ai pasaportului biometric pot calatori fara viza. 

 

Cetatenii care detin pasaport simplu au nevoie de viza:

Lista actelor necesare pentru perfectarea vizei Schengen pentru Italia (toate actele se prezintă în original şi copii) :

 • Ancheta + 2 fotografii color recentă (3,5 x 4,5);
 • Buletin de identitate.
 • Paşaportul de străinătate, valabil cel puţin 6 luni după întoarcerea din călătorie + copia (pagina cu fotografia, semnatura şi prelungirea);
 • Aviz ce confirma că nu a fost schimbat numele şi prenumele(este nevoie atit pentru maturш cit si pentru copii);
 • Pentru copii pîna la 18 ani copia certificatului de naştere;
 • Copia certificatului de căsătorie pe formular internaţional(numai în cazul în care călătoreşte soţul şi soţia); sau duplicat.
 • Certificat de la serviciu pe foaie cu antet (unde să fie specificate: funcţia, salariul pentru ultimele 3 luni, perioada concediului si pastrarea locului de muncă la întoarcere, cu semnătura şi ştampilă originală sau Certificatul de înregistrare şi extrasul pentru proprietarii de întreprinderi individuale; 
 • Carnetul sau contractul de muncă (original + copie cu ştampilă originală);
 • Extras din cont + copia cardului bancar;
 • Pentru elevi/studenţi: certificat de la şcoală/Universitate;
 • Pentru copiii care călătoresc fără unul din parinţi se prezintă procura de la celălalt părinte;
 • Asigurare medicală;
 • Dovada de transport;
 • In cazul călătoriei cu maşina personală se prezintă:

- Certificat de înmatriculare al maşinii;

- Permisul de conducere;

- Cartea verde

 

COSTUL VIZEI 35 EURO – se achită la Eximbank pînă la depunerea actelor.

Prezenta fiecarui aplicant este obligatorie.